Kontakt:

📍 Barometergatan 42, 211 17 Malmö

📞 +46 70 642 54 00 (Micke)

📞 +46 79 100 44 75 (Heléne)

micke.darmell@gr8meetings.se

helene.arvidsson@gr8meetings.se

gr8 meetings

Vår mission är att bidra till bättre möten i organisationer och mellan människor.